360SIX-PACK WONINGEN VOOR DEMENTERENDEN

De Ontwerpkeet ontwierp de plattegrond voor modelwoningen voor Habidrome. Een zestal woningen met bijbehordende faciliteiten, specifiek ontworpen voor alzheimer patienten en hun partner. Het programma was gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en vrijheid van deze doelgroep.